Káblové súbory do 1kV

Teplom zmrštiteľné káblové súbory bez spojovačov

Na spájanie PVC, PE a XLPE 1kV káblov.
Materiál: modifikovaný polyolefin
Vlastnosti:
- pracovná teplota -55C až 110C
- min.teplota zmrštenia +120C
- dielektrická pevnosť 20kV/mm
- dobrá mechanická stálosť a odolnosť voči chemikáliam a UV žiareniu

TYP Max. rozsah v mm2 Počet žíl
SLV 1,5-6/3 3x1,5 - 3x6  3
SLV 1,5-6/4 4x1,5 - 4x6
SLV 1,5-6/5 5x1,5 - 5x6
SLV 2,5-10/3 3x2,5 - 3x10 3
SLV 2,5-10/4 4x2,5 - 4x10 4
SLV 2,5-10/5 5x2,5 - 5x10 5
SLV 6-16/4 4x6 - 4x16 4
SLV 6-16/5 5x6 - 5x16 5
SLV 10-35/4 4x10 - 4x35 4
SLV 10-35/5 5x10 - 5x35 5
SLV 16-35/4 4x16 - 4x35 4
SLV 16-35/5 5x16 - 5x35 5
SLV 16-50/4 4x16 - 4x50 4
SLV 16-50/5 5x16 - 5x50 5
SLV 35-95/4 4x35 - 4x95 4
SLV 35-95/5 5x35 - 5x95 5
SLV 70-120/4 4x70 - 4x120 4
SLV 35-150/4 4x35 - 4x150 4
SLV 35-150/5 5x35 - 5x150 5
SLV 50-185/4 4x50 - 4x185 4
SLV 120-240/4 4x120 - 4x240 4


Teplom zmrštiteľné káblové súbory s lisovacími spojovačmi

Na spájanie Al alebo Cu PVC, PE a XLPE 1kV káblov.
Materiál: modifikovaný polyolefin, spojovače ALU-ZE-LE alebo KU-L
Vlastnosti:
- pracovná teplota -55C až 110C
- min.teplota zmrštenia +120C
- dielektrická pevnosť 20kV/mm
- dobrá mechanická stálosť a odolnosť voči chemikáliam a UV žiareniu
TYP Rozsah v mm2 Použitý spojovač Počet žíl
SLV CU 3x1,5 3 x 1,5 1,5 KU-L 3
SLV CU 4x1,5 4 x 1,5  1,5 KU-L 4
SLV CU 5x1,5 5 x 1,5 1,5 KU-L 5
SLV CU 3x2,5 3 x 2,5  2,5 KU-L 3
SLV CU 4x2,5 4 x 2,5 2,5 KU-L 4
SLV CU 5x2,5 5 x 2,5 2,5 KU-L 5
SLV CU 3x6 3 x 6 6 KU-L 3
SLV CU 4x6 4 x 6  6 KU-L 4
SLV CU 5x6 5 x 6 6 KU-L 5
SLV CU 4x10 4x 10 10 KU-L 4
SLV CU 5x10 5 x 10 10 KU-L 5
SLV CU 4x16 4 x 16 16 KU-L 4
SLV CU 5x16 5 x 16 16 KU-L 5
SLV CU 4x25 4 x 25 25 KU-L 4
SLV CU 5x25 5 x 25 25 KU-L 5
SLV AL 4x16 4 x 16 16 ALU-ZE-LE 4
SLV AL 4x25 4 x 25 25 ALU-ZE-LE 4
SLV AL 4x35 4 x 35  35  ALU-ZE-LE 4
SLV AL 4x50 4 x 50 50  ALU-ZE-LE 4
SLV AL 4x 70 4 x 70 70  ALU-ZE-LE 4
SLV AL 3x95+70 3 x 95 + 1 x 70 95 a 70  ALU-ZE-LE 4
SLV AL 3x120+70 3 x 120 + 1 x 70 120 a 70  ALU-ZE-LE 4
SLV AL 3x150+70 3 x 150 + 1 x 70 150 a 70 ALU-ZE-LE 4
SLV AL 3x185+95 3 x 185 + 1 x 95 185 a 95 ALU-ZE-LE 4
SLV AL 3x240+120 3 x 240 + 1 x 120 240 a 120 ALU-ZE-LE 4
 
Teplom zmrštiteľné káblové súbory so skrutkovými spojovačmi
Na spájanie Al alebo Cu PVC, PE a XLPE 1kV káblov.
Materiál: modifikovaný polyolefin, skrutkové spojovače GPH
Vlastnosti:
- pracovná teplota -55C až 110C
- min.teplota zmrštenia +120C
- dielektrická pevnosť 20kV/mm
- dobrá mechanická stálosť a odolnosť voči chemikáliam a UV žiareniu
Výhody:
- vysoká univerzálnosť, možnosť spájania Cu a Al káblov s rôznymi prierezmi
- nie je potrebné lisovacie náradie
- rýchlosť montáže
SLV-DI - súbor s imbusovými skrutkami
SLV-D - súbor s trhacími skrutkami
SLV-D2 - súbor s krátkymi spojovačmi s 2 skrutkami
SLV-D4 - súbor s dlhými spojovačmi so 4 skrutkami

TYP Max. rozsah v mm2 Skrutka Počet žíl
SLV-DI 6-16/4 4x 6-16  imbus 4
SLV-DI 6-16/5 5x 6-16 imbus 5
SLV-D 6-16/4 4x 6-16 trhacia hlava 4
SLV-D 6-16/5 5x 6-16 trhacia hlava 5
SLV-D 10-25/4 4x 10-25 trhacia hlava 4
SLV-D 10-25/5 5x 10-25  trhacia hlava 
SLV-D 10-35/4

4x 10-35 

trhacia hlava 
SLV-D 10-35/5 5x 10-35  trhacia hlava 
SLV-D 16-35/4 4x 16-35  trhacia hlava 
SLV-D 16-35/5 5x 16-35  trhacia hlava 
SLV-D 16-50/4 4x 16-50 trhacia hlava 4
SLV-D 16-50/5 5x 16-50 trhacia hlava 5
SLV-D 35-95/4 4x 35-95 trhacia hlava 4
SLV-D 35-95/5 5x 35-95 trhacia hlava 5
SLV-D 35-150/4 4x 35-150 trhacia hlava 4
SLV-D 35-150/5 5x 35-150 trhacia hlava 5
SLV-D 50-185/4 4x 50-185 trhacia hlava 4
SLV-D2 120-240/4 4x 120-240 trhacia hlava, 2 skrutky 4
SLV-D4 120-240/4 4x 120-240 trhacia hlava, 4 skrutky 4
 
Zalievacie súbory priame
Na spájanie PVC, PE a XLPE 1kV káblov.
Vlastnosti:
- priečna aj pozdĺžna vodotesnosť
- vysoká mechanická stálosť a odolnosť voči chemikáliam a UV žiareniu
Zalievacie púzdro:
- je zložené z dvoch častí z priesvitného plastu, ktoré sú uzamknuté sponami. Výstupy káblov z púzdra sú chránené ovinutím PVC pásky.
TYP Priemer mm Prierez mm2
PSZ 0 6 - 20 4x1,5 - 4x10
PSZ 1 8 - 26 4x1,5 - 4x16
PSZ 2 14 - 32 4x4 - 4x50
PSZ 3 23 -39 4x16 - 4x70
PSZ 4 30-55 4x35 - 4x185
PSZ 5  50-75 4x150 - 4x240

 

Zalievacie súbory odbočné 
Na odbočovanie z 1kV káblov s izoláciou PVC, PE, XLPE a VPE.
Vlastnosti:
- priečna aj pozdĺžna vodotesnosť
- vysoká mechanická stálosť a odolnosť voči chemikáliam a UV žiareniu
- jednoduchá a rýchla montáž aj pod napätím
Zalievacie púzdro:
- je zložené z dvoch častí z priesvitného plastu, ktoré sú uzamknuté sponami. Výstupy káblov z púzdra sú chránené ovinutím PVC pásky alebo molitanovou penou. 
- dvojzložková polyuretánová alebo epoxidová zalievacia hmota 
* sektorový vodič musí byť skružený

TYP Hlavný kábel Odbočný kábel Svorka
OSZ 1,5-2,5 5x1,5 - 5x2,5 5x1,5 - 5x2,5 WAGO 2,5
OSZ 2,5-16 4x2,5 - 4x16 4x2,5 - 4x16 216/1 KU-V
OSZ 2,5-25 4x2,5 - 4x25 4x2,5 - 4x25 425/1 KU6-V
OSZ 35-70 4x35sm - 4x70se 4x6 - 4x50/70se* T 35-70
OSZ 70-150 4x70sm - 4x150se 4x6 - 4x50/70se* T 70-150
OSZ 70-150/1x35-95 3x70sm - 150se/1x35sm-95se 4x6 - 4x50/70se* T 70-150/1x35-95
OSZ 185/1x95 3x185sm/1x95re 4x6 - 4x50/70se* T 185-240sm/1x95-120
OSZ 240/1x120 3x240sm/1x120sm/rm 4x6 - 4x50/70se* T 185-240sm/1x95-120
OSZ 240 4x240sm 4x6 - 4x50/70se* T 185-240