Káblové súbory priame a prechodové s technológiou za tepla a za studena

GTS 1 - Teplom zmrštiteľné priame spojky pre jednožilové XLPE káble do 36kV

Použitie:
Pre spájanie jednožilových káblov s plastovou izoláciou, k uloženiu vo vzduchu alebo priamo do zeme. Spojka je plne tienená.
Popis:
1. dvojvrstvová trubica
2. trubica na riadenie poľa
3. mastik na riadenie poľa
4. vonkajšia ochranná trubica
5. mastik tesniaci proti vlhkosti a vode
6. pocínovaná medená páska na prepojenie tienenia
7. spojovač - nie je súčasťou dodávky
8. spojovač pre drôty tienenia


 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.2 a IEC 60502-4.
 
TYP Napätie kV Rozsah prierezov v mm2 Dĺžka mm
17GTS1.50 6/10 a 8,7/15 25 - 50 750
17GTS1.95 6/10 a 8,7/15 50 - 95 750
17GTS1.240 6/10 a 8,7/15 95 - 240 750
17GTS1.400 6/10 a 8,7/15 240 - 400 750
17GTS1.630 6/10 a 8,7/15 400 - 630 750
24GTS1.50 12/20 a 12,7/22 25 - 50 750
24GTS1.240 12/20 a 12,7/22 50 - 240 750
24GTS1.400 12/20 a 12,7/22 150 - 400 750
24GTS1.630 12/20 a 12,7/22 400 - 630 1000
36GTS1.95 18/30 a 19/33 35 - 95 1000
36GTS1.240 18/30 a 19/33 70 - 240 1000
36GTS1.400 18/30 a 19/33 120 - 400 1000
36GTS1.630 18/30 a 19/33 400 - 630 1000


GTS 3 - Teplom zmrštiteľné priame spojky pre trojžilové XLPE káble do 36kV

Použitie:
Pre spájanie trojžilových káblov s plastovou izoláciou, k uloženiu vo vzduchu alebo priamo do zeme. Spojka je plne tienená.

Popis:
1. dvojvrstvová trubica
2. trubica na riadenie poľa
3. pocínovaná Cu páska na prepojenie tienenia
4. mastik na riadenie poľa
5. vonkajšia ochranná trubica
6. mastik tesniaci proti vlhkosti a vode
7. púzdro
8. spojovač - nie je súčasťou dodávky
 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.2 a IEC 60502-4.
 
TYP Napätie kV Rozsah prierezov v mm2 Dĺžka mm
17GTS3.50 6/10 a 8,7/15 25 - 50 1200
17GTS3.95 6/10 a 8,7/15 50 - 95 1200
17GTS3.240 6/10 a 8,7/15 95 - 240 1300
17GTS3.400 6/10 a 8,7/15 240 - 400 1400
       
24GTS3.50 12/20 a 12,7/22 25 - 50 1200
24GTS3.240 12/20 a 12,7/22 50 - 240 1300
24GTS3.400 12/20 a 12,7/22 150 - 400 1600
       
36GTS3.95 18/30 a 19/33 35 - 95 1600
36GTS3.240 18/30 a 19/33 70 - 240 1600
36GTS3.400 18/30 a 19/33 120 - 400 2000
       

GTM 3 - Teplom zmrštiteľné prechodové spojky pre spojenie 3-žilového papierového kábla s  3-žilovým XLPE káblom do 36kV

Použitie:
Pre spájanie trojžilového kábla s papierovou izoláciou s trojžilovým káblom s plastovou izoláciou a s tienením z Cu drôtov. Pre použitie na káble s obvodovou izoláciou, tienených káblov s definovaným typom oloveného plášťa. Na uloženie priamo do zeme. Spojka je plne tienená.

Popis:
1. dvojvrstvová trubica
2. trubica na riadenie poľa
3. prepojenie tienenia (Cu páska)
4. mastik na riadenie poľa
5. vonkajšia ochranná trubica
6. mastik tesniaci proti vlhkosti a vode
7. púzdro
8. spojovač - nie je súčasťou dodávky
9. trubica - olejová bariéra
10. polovodivá rozdeľovacia hlava
11. polovodivá trubica
12. mastik na riadenie poľa
13. polovodivá páska

 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.2 a IEC 60502-4.
 
TYP Napätie kV Rozsah prierezov v mm2 Dĺžka mm
17GTM3.50K 6/10 a 8,7/15 25 - 50 1100
17GTM3.95K 6/10 a 8,7/15 50 - 95 1100
17GTM3.240K 6/10 a 8,7/15 95 - 240 1200
17GTM3.400K 6/10 a 8,7/15 240 - 400 1400
       
24GTM3.50K 12/20 a 12,7/22 25 - 50 1100
24GTM3.240K 12/20 a 12,7/22 50 - 240 1200
24GTM3.400K 12/20 a 12,7/22 150 - 400 1400
       
36GTM3.95K 18/30 a 19/33 35 - 95 1300
36GTM3.240K 18/30 a 19/33 70 - 240 1400
36GTM3.400K 18/30 a 19/33 120 - 400 1500

 


 

GTM 3.1 - Teplom zmrštiteľné prechodové spojky pre spojenie 3-žilového papierového kábla s tromi 1-žilovými XLPE káblami do 36kV

Použitie:
Pre spájanie trojžilového kábla s papierovou izoláciou s tromi jednožilovými káblami s plastovou izoláciou a s tienením z Cu drôtov. Pre použitie na káble s obvodovou izoláciou, tienených káblov s definovaným typom oloveného plášťa. Na uloženie priamo do zeme. Spojka je plne tienená.

Popis:
1. dvojvrstvová trubica
2. trubica na riadenie poľa
3. ochranná trubica
4. HI-K mastik
5. mastik tesniaci proti vlhkosti a vode
6. prepojenie tienenia (Cu páska)
7. spojovač - nie je súčasťou dodávky
8. polovodivá rozdeľovacia hlava
9. polovodivá trubica
10. trubica - olejová bariéra
11. rozdeľovacia hlava

 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.2 a IEC 60502-4.
 
TYP Napätie kV Rozsah prierezov v mm2 Dĺžka mm
17GTM3.1.50 6/10 a 8,7/15 25 - 50 1100
17GTM3.1.95 6/10 a 8,7/15 50 - 95 1100
17GTM3.1.240 6/10 a 8,7/15 95 - 240 1200
17GTM3.1.400 6/10 a 8,7/15 240 - 400 1400
       
24GTM3.1.50 12/20 a 12,7/22 25 - 50 1100
24GTM3.1.240 12/20 a 12,7/22 70 - 240 1200
24GTM3.1.400 12/20 a 12,7/22 150 - 400 1400
       
36GTM3.1.95 18/30 a 19/33 35 - 95 1300
36GTM3.1.240 18/30 a 19/33 70 - 240 1400
36GTM3.1.400 18/30 a 19/33 150 - 400 1500

 


24CSJ, 36CSJ - Za studena zmrštiteľné priame spojky pre jednožilové XLPE káble do 36kV

Použitie:
Pre spájanie jednožilových káblov s plastovou izoláciou a s tienením z Cu drôtov, k uloženiu vo vzduchu alebo priamo do zeme. Spojka je plne tienená a prefabrikovaná pre rýchlu montáž. 

Popis:
1. extrudované EPDM telo zložené z:
 - 3. vonkajší ochranný EPDM plášť
 - 5. tesniaci mastik proti vlhkosti a vode
 - 6. medená pančucha
2. dvojvrstvová doska s polovodivou a pole riadiacou vrstvou
4. mastik na riadenie poľa
7. samolepiaca medená páska
8. označovací štítok
9. spojovač na objednávku - nie je súčasťou dodávky 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky CENELEC HD 629.1.
 
TYP Rozsah prierezov
v mm2
Priemer nad izoláciou
jadra v mm
Vonkajší priemer
v mm
Dĺžka mm
24CSJ-1 35 - 185 18 - 33 46 max 750
24CSJ-2 95 - 300 23 - 38 46 max 750
24CSJ-3 240 - 630 30 - 54 57 max 850
36CSJ-2 35 - 240 23 min. 48 max 750
36CSJ-3 185 - 630 30 min. 57 max 850