Tenkostenné trubice, štandard 105oC

teplotná stálosť: -55oC až +105oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ SB Č 8/2  4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá  
Pri objednávke treba nahradiť v objednávacom kóde X znakom farby.

 Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
SB X 1,6/0,8 1,6 0,8 0,43
SB X 2,4/1,2 2,4 1,2 0,51 
SB X 3,2/1,6 3,2 1,6 0,51 
SB X 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 
SB X 6,4/3,2 6,4 3,2 0,64 
SB X 8/2 8 2
SB X 9,5/4,8 9,5 4,8 0,64 
SB X 12,7/6,4 12,7 6,4 0,64 
SB X 19/9,5 19 9,5 0,92 
SB X 25,4/12,7 25,4 12,7 0,89 
SB X 38/19 38 19 1,13 
SB X 51/25,4 51 25,4 1,14 
SB X 76/38 76 38 2,30 
SB X 102/51 102 51

 

Tenkostenné trubice, štandard 105oC, s lepidlom

teplotná stálosť: -55oC až +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, 1 balenie = 10m
farby: dodávajú sa vo farbách čierna, transparentná, červená, žltá, zelená, modrá

 Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RCK 3/1 3 1 1,0
RCK 4/1 4 1 1,0 
RCK 6/2 6 2 1,2 
RCK 8/2 8 2 1,2 
RCK 12/3 12 3 1,2 

 

Tenkostenné trubice, štandard 105oC, flexibilné

teplotná stálosť: -55oC až +105oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ RCE 8/2  4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá  

 Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RCE 1,6/0,8 1,6 0,8 0,43
RCE 2,4/1,2 2,4 1,2 0,51 
RCE 3,2/1,6 3,2 1,6 0,51 
RCE 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 
RCE 6,4/3,2 6,4 3,2 0,64 
RCE 8/2 8 2
RCE 9,5/4,8 9,5 4,8 0,64 
RCE 12,7/6,4 12,7 6,4 0,64 
RCE 19/9,5 19 9,5 0,92 
RCE 25,4/12,7 25,4 12,7 0,89 
RCE 38/19 38 19 1,13 
RCE 51/25,4 51 25,4 1,14 
RCE 76/38 76 38 2,30 
RCE 102/51 102 51

 

Tenkostenné trubice, štandard 105oC, samozhášavé 

teplotná stálosť: -55oC až +105oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ RCS 8/2  4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá  

 Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RCS 1,6/0,8 1,6 0,8 0,43
RCS 2,4/1,2 2,4 1,2 0,51 
RCS 3,2/1,6 3,2 1,6 0,51 
RCS 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 
RCS 6,4/3,2 6,4 3,2 0,64 
RCS 8/2 8 2
RCS 9,5/4,8 9,5 4,8 0,64 
RCS 12,7/6,4 12,7 6,4 0,64 
RCS 19/9,5 19 9,5 0,92 
RCS 25,4/12,7 25,4 12,7 0,89 
RCS 38/19 38 19 1,13 
RCS 51/25,4 51 25,4 1,14 
RCS 76/38 76 38 2,30 
RCS 102/51 102 51

 

Tenkostenné trubice, štandard 105oC, flexibilné samozhášavé

teplotná stálosť: -55oC až +105oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ RCES 8/2  4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá  

 Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RCES 1,6/0,8 1,6 0,8 0,43
RCES 2,4/1,2 2,4 1,2 0,51 
RCES 3,2/1,6 3,2 1,6 0,51 
RCES 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 
RCES 6,4/3,2 6,4 3,2 0,64 
RCES 8/2 8 2
RCES 9,5/4,8 9,5 4,8 0,64 
RCES 12,7/6,4 12,7 6,4 0,64 
RCES 19/9,5 19 9,5 0,92 
RCES 25,4/12,7 25,4 12,7 0,89 
RCES 38/19 38 19 1,13 
RCES 51/25,4 51 25,4 1,14 
RCES 76/38 76 38 2,30 
RCES 102/51 102 51

 

Tenkostenné trubice so zvýšenou teplotnou odolnosťou do 125oC

teplotná stálosť: -55oC až +125oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ RCE 8/2  4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá  

 Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RCH1 1,6/0,8 1,6 0,8 0,43
RCH1 2,4/1,2 2,4 1,2 0,51 
RCH1 3,2/1,6 3,2 1,6 0,51 
RCH1 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 
RCH1 6,4/3,2 6,4 3,2 0,64 
RCH1 8/2 8 2
RCH1 9,5/4,8 9,5 4,8 0,64 
RCH1 12,7/6,4 12,7 6,4 0,64 
RCH1 19/9,5 19 9,5 0,92 
RCH1 25,4/12,7 25,4 12,7 0,89 
RCH1 38/19 38 19 1,13 
RCH1 51/25,4 51 25,4 1,14 
RCH1 76/38 76 38 2,30 
RCH1 102/51 102 51

 

Strednostenné trubice, štandard do 105oC
RP bez lepidla
RPK s lepidlom

teplotná stálosť: do +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, iný rozmer na objednavku
farby: čierna 

 Obj.kód  Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RP 9/3 RPK 9/3 9 3 2,00
RP 12/4 RPK 12/4 12 4 2,00
RP 18/6 RPK 18/6 18 6 2,50
RP 22/6 RPK 22/6 22 6 2,00
RP 25/10 RPK 25/10 25 10 2,00
RP 30/8 RPK 30/8 30 8 2,50
RP 35/12 RPK 35/12 35 12 2,00
RP 40/16 RPK 40/16 40 16 2,00
RP 52/20 RPK 52/20 52 20 2,50
RP 63/19 RPK 63/19 63 19 2,50
RP 80/35 RPK 80/35 80 35 4,00
RP 103/45 RPK 103/45 103 45 4,50
RP 132/58 RPK 132/58 132 58 4,50

 

Strednostenné trubice, štandard do 105oC
RPS samozhášavá bez lepidla
RPKS samozhášavá s lepidlom

teplotná stálosť: do +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, iný rozmer na objednavku
farby: čierna 

 Obj.kód  Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RPS 9/3 RPKS 9/3 9 3 2,00
RPS 12/4 RPKS 12/4 12 4 2,00
RPS 18/6 RPKS 18/6 18 6 2,50
RPS 22/6 RPKS 22/6 22 6 2,00
RPS 25/10 RPKS 25/10 25 10 2,00
RPS 30/8 RPKS 30/8 30 8 2,50
RPS 35/12 RPKS 35/12 35 12 2,00
RPS 40/16 RPKS 40/16 40 16 2,00
RPS 52/20 RPKS 52/20 52 20 2,50
RPS 63/19 RPKS 63/19 63 19 2,50
RPS 80/35 RPKS 80/35 80 35 4,00
RPS 103/45 RPKS 103/45 103 45 4,50
RPS 132/58 RPKS 132/58 132 58 4,50

 

Hrubostenné trubice, štandard do 105oC
RG bez lepidla
RGK s lepidlom

teplotná stálosť: do +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, iný rozmer na objednavku
farby: čierna 

 Obj.kód  Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RG 55/15 RGK 55/15 55 15 4,50
RG 95/25 RGK 95/25 95 25 4,50
RG 105/32 RGK 105/32 105 32 4,00
RG 140/34 RGK 140/34 140 34 4,50

 

Hrubostenné trubice s veľkým priemerom, štandard do 105oC
RD bez lepidla
RDK s lepidlom

teplotná stálosť: do +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, iný rozmer na objednavku
farby: čierna 

 Obj.kód  Obj.kód Priemer pred
zmrštením mm
Priemer po
zmrštení mm
Hrúbka steny
po zmrštení
RD 76/18 RDK 76/18 76 18 4,00
RD 95/25 RDK 95/25 95 25 4,50
RD 105/32 RDK 105/32 105 32 4,00
RD 140/34 RDK 140/34 140 34 4,50
RD 155/90 RDK 155/90 155 90 2,90
RD 175/90 RDK 175/90 175 90 2,90
RD 195/90 RDK 195/90 195 90 2,50
RD 225/90 RDK 225/90 225 90 2,50
RD 245/125 RDK 245/125 245 125 2,80
RD 255/125 RDK 255/125 255 125 2,80
RD 275/125 RDK 275/125 275 125 2,80
RD 300/125 RDK 300/125 300 125 2,80
RD 350/125 RDK 350/125 350 125 3,00
RD 390/200 RDK 390/200 390 200  3,00 
RD 400/200 RDK 400/200 400  200  3,00 
RD 440/200 RDK 440/200 440  200  3,00 
RD 500/200 RDK 500/200 500  200  3,00 
RD 530/200 RDK 530/200 530  200  3,00