Lisovanie dutiniek

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LD 0,14-2,5 0,14 - 2,5 mm2 HOBBY
LD 0,25-6 0,25 - 6 mm2 HOBBY
LDZ 6-16 6 - 16 mm2 HOBBY

 

 

 

 


 

Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LDF 0,5-4 0,5 - 4 mm2 HOBBY
LDF 0,5-6 0,5 - 6 mm2 HOBBY
LDF 1-10 1 - 10 mm2 HOBBY
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LDF 6-16 6 - 16 mm2 HOBBY
LDF 10-25 10 - 25 mm2 HOBBY 
 
 
 
 
 
 

 
 
Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LDF 10-35 10 - 35 mm2 HOBBY
LDF 25-50 25 - 50 mm2 HOBBY
 
 
 
 
 
 
 
Lisovacie kliešte na dvojité dutinky.
Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LDDF 0,5-6 2x0,5 - 2x6 mm2 HOBBY
LDDF 6-16 2x6 - 2x16 mm2 HOBBY 

 

 

 


 

Kombinované lisovacie kliešte dutinky / izolované konektory.

Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LDIF 0,5-6/0,5-2,5 dutinky 0,5 - 6 mm2
izol.konektory 0,5 - 2,5 mm2


HOBBY
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisovací profil  
 
Typ Lisovací rozsah Zaradenie 
LDU 0,5-10/P 0,08 - 10 mm2 PROFI
LDU 0,5-6 0,5 - 6 mm2 HOBBY
LDU 1,0-10 0,75 - 10 mm2 HOBBY
LDU 4-16 4 - 16 mm2 HOBBY

 

 

 

 

 


 

Lisovací profil  

Typ Lisovací rozsah Zaradenie
LDU 0,5-10 0,08 - 10 mm2 PROFI
LDU 0,5-16 0,08 - 16 mm2 PROFI

 
 
 
 
 
 
 
Lisovací profil 
 
Typ Lisovací rozsah Zaradenie
LD 6-25/P 6 - 25 mm2  alebo  2x 4 - 2x 10 mm2 PROFI
LD 35-50/P 35 - 50 mm2  alebo  2x 16 mm2 PROFI

 
 
 
 
 
 
 

Lisovací profil 

 
Typ Lisovací rozsah Zaradenie
LD 0,25-2,5/Z 0,25 - 2,5 mm PROFI
LD 0,5-6/Z 0,5 - 6 mm PROFI
LD 6-16/Z 6 - 16mm2 PROFI
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisovací profil 
 
Typ Lisovací rozsah Zaradenie
LD 0,5-6 0,5 - 6 mm2   HOBBY


 


 

 

 

Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LD 0,75-2,5 0,75 - 2,5 mm HOBBY
LD 0,5-16 0,25 - 16 mm2 HOBBY

 

 

  


 

Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LD 0,25-16 0,25 - 16 mm2  alebo  2x 0,5 - 2x 6 mm2 HOBBY
LD 16-50 16 - 50 mm2  alebo  2x 6 - 16 mm2 HOBBY

 

 

 


 

Kombinované kliešte lisovanie dutiniek / odizolovanie / strihanie.

Typ Lisovací rozsah Odizolovanie / strihanie Zaradenie
WE 300 0,5 - 6 mm2 do 6 mm2 HOBBY

 

 


 

Kombinované kliešte lisovanie dutiniek / odizolovanie / strihanie.

Typ Lisovací rozsah Odizolovanie / strihanie Zaradenie
STRIPAX PLUS 0,5 - 2,5 mm2 do 2,5 mm2 PROFI

 

 

 


 

Typ Lisovací rozsah Lisovací profil Zaradenie
LDR 0,25-6 0,25 - 6 mm2 PROFI
LDR 10-25 10 - 25 mm PROFI