Káblové koncovky zmrštiteľné za tepla, za studena a silikónové násuvné koncovky

TTGI1 / TTMI1 do 36kV
Teplom zmrštiteľná vnútorná koncovka pre jednožilové káble s XLPE izoláciou

Použitie:
Teplom zmrštiteľná koncovka pre jednožilové káble s plastovou izoláciou pre široké použitie v energetických a priemyselných aplikáciách. Vhodné pre vnútorné použitie v suchom prostredí.
Popis:
1. Káblové oko (na objednávku - nie je súčasťou sady).
2. Tesniaci mastik voči vlhkosti.
3. Ochranná teplom zmrštiteľná trubica.
4. Teplom zmrštiteľná trubica na riadenie poľa.
5. Mastik pre riadenie pola.
6. Káblové oko na uzemnenie.

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky normy CENELEC HD 629.1 a IEC 60502-4.

Objednávací kód Napätie kV Rozsah prierezu v mm2 Dĺžka v mm
17TTMI1.50 12 16 - 50 320
17TTMI1.120 12 50 - 120 320
17TTMI1.300 12 120 - 300 320
17TTMI1.630 12 300 - 600 340
24TTGI1.95 24 16 - 95 520
24TTGI1.240 24 50 - 240 520
24TTGI1.400 24 150 - 400 520
24TTGI1.630 24 185 - 630 520
36TTGI1.150 36 35 - 150 600
36TTGI1.300 36 120 - 300 600
36TTGI1.630 36 300 - 630 600

TTGE1 / TTME1 do 36kV
Teplom zmrštiteľná vonkajšia koncovka pre jednožilové káble s XLPE izoláciou 

Použitie:
Teplom zmrštiteľná koncovka pre jednožilové káble s plastovou izoláciou pre široké použitie v energetických a priemyselných aplikáciách. Vhodné pre použitie v exteriéry. 
Popis:
1. Káblové oko (na objednávku - nie je súčasťou sady).
2. Tesniaci mastik voči vlhkosti.
3. Ochranná teplom zmrštiteľná trubica.
4. Teplom zmrštiteľná trubica na riadenie poľa.
5. Mastik pre riadenie pola.
6. Ochranné striešky.
7. Káblové oko na uzemnenie.

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky normy CENELEC HD 629.1 a IEC 60502-4.

Objednávací kód Napätie kV Rozsah prierezu v mm2 Dĺžka v mm
17TTME1.50 12 16 - 50 320
17TTME1.120 12 50 - 120 320
17TTME1.300 12 120 - 300 320
17TTME1.630 12 300 - 600 340
24TTGE1.95 24 16 - 95 520
24TTGE1.240 24 50 - 240 520
24TTGE1.400 24 150 - 400 520
24TTGE1.630 24 185 - 630 520
36TTGE1.150 36 35 - 150 600
36TTGIE.300 36 120 - 300 600
36TTGE1.630 36 300 - 630 600


TTGI3 / TTMI3 do 36kV
Teplom zmrštiteľná vnútorná koncovka pre trojžilové káble s XLPE izoláciou 

Použitie:
Teplom zmrštiteľná koncovka pre trojžilové káble s plastovou izoláciou pre široké použitie v energetických a priemyselných aplikáciách. Vhodné pre vnútorné použitie v suchom prostredí.
Popis:
1. Káblové oko (na objednávku - nie je súčasťou sady).
2. Tesniaci mastik voči vlhkosti.
3. Ochranná teplom zmrštiteľná trubica.
4. Teplom zmrštiteľná trubica na riadenie poľa.
5. Mastik pre riadenie pola.
6. Rozdeľovacia hlava.
7. Pružný pocínovaný medený pásik. 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky normy CENELEC HD 629.1 a IEC 60502-4.
Na objednávku je možné dodať rôzne dĺžky koncoviek.

Objednávací kód Napätie kV Rozsah prierezu v mm2 Dĺžka v mm
17TTMI3.50 12 16 - 50 450
17TTMI3.120 12 50 - 120 450
17TTMI3.300 12 120 - 300 600
17TTMI3.630 12 300 - 600 600
24TTMI3.95 24 25 - 95 450
24TTMI3.240 24 50 - 240 450
24TTMI3.400 24 150 - 400 450
24TTMI3.630 24 185 - 630 800
36TTGI3.150 36 35 - 150 800
36TTGI3.300 36 120 - 300 800
36TTGI3.630 36 300 - 630 800


TTGI3 / TTMI3 do 36kV
Teplom zmrštiteľná vnútorná koncovka pre trojžilové káble s XLPE izoláciou

Použitie:
Teplom zmrštiteľná koncovka pre trojžilové káble s plastovou izoláciou pre široké použitie v energetických a priemyselných aplikáciách. Vhodné pre  použitie exteriéry.
Popis:
1. Káblové oko (na objednávku - nie je súčasťou sady).
2. Tesniaci mastik voči vlhkosti.
3. Ochranná teplom zmrštiteľná trubica.
4. Ochranné striešky.
5. Teplom zmrštiteľná trubica na riadenie poľa.
6. Mastik pre riadenie pola.
7. Rozdeľovacia hlava.
8. Pružný pocínovaný medený pásik. 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky normy CENELEC HD 629.1 a IEC 60502-4.
Na objednávku je možné dodať rôzne dĺžky koncoviek.

Objednávací kód Napätie kV Rozsah prierezu v mm2 Dĺžka v mm
17TTME3.50 12 25 - 50 600
17TTME3.120 12 50 - 120 600
17TTME3.300 12 120 - 300 800
17TTME3.630 12 300 - 600 800
24TTME3.95 24 25 - 95 800
24TTME3.240 24 50 - 240 800
24TTME3.400 24 150 - 400 800
24TTME3.630 24 185 - 630 800
36TTGE3.150 36 35 - 150 1200
36TTGE3.300 36 120 - 300 1200
36TTGI3.630 36 300 - 630 1200


ITK
Za studena zmrštiteľná vnútorná koncovka pre jednožilové káble s XLPE izoláciou do 24kV

Použitie:
Široké použitie v elektro energetike a v priemysle. Veľmi rýchla a jednoduchá montáž bez potreby plameňa. Vhodné na montáž vo výbušnom prostredí.
Popis:
1. Káblové oko (na objednávku - nie je súčasťou sady).
2. Tesniaci mastik voči vlhkosti.
3. Silikónová trubica.
4. Mastik pre riadenie pola.
5. Vodivý EPDM krúžok. 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky normy CENELEC HD 629.1 .
 

Objednávací kód Napätie kV Rozsah prierezu v mm2 Dĺžka v mm
ITK 212 12 50 - 400 260
ITK 312 12 400 - 1000 300
ITK 224 24 25 - 240 260
ITK 324 24 300 - 800 300

OTK
Za studena zmrštiteľná vonkajšia koncovka pre jednožilové káble s XLPE izoláciou do 24kV 

Použitie:
Široké použitie v elektro energetike a v priemysle. Veľmi rýchla a jednoduchá montáž bez potreby plameňa. Vhodné na montáž vo výbušnom prostredí.
Popis:
1. Káblové oko (na objednávku - nie je súčasťou sady).
2. Tesniaci mastik voči vlhkosti.
3. Ochranné striešky môžu byť inštalované v oboch smeroch.
4. Silikónová trubica so strieškami.
5. Silikónová trubica.
6. Mastik pre riadenie pola.
7. Vodivý EPDM krúžok. 

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky normy CENELEC HD 629.1 .
 

Objednávací kód Napätie kV Rozsah prierezu v mm2 Dĺžka v mm
OTK 212 12 50 - 400 300
OTK 312 12 500 - 1000 650
OTK 224 24 50 - 240 400
OTK 324 24 300 - 630 650


AIN 
Násuvná silikónová vnútorná koncovka pre jednožilové káble s XLPE izoláciou do 72kV

Extrémne odolné a vysokoflexibilné telo koncovky s integrovanou vodivou vložkou na riadenie pola umožňuje väčšiu toleranciu priemeru izolácie kábla. Koncovky môžu byť montované aj v horizontálnej polohe.
 
Použitie:
Široké použitie v elektro energetike a v priemysle. Veľmi rýchla a jednoduchá montáž bez potreby plameňa. Vhodné na montáž vo výbušnom prostredí.
Popis:
1. Káblové oko (na objednávku - nie je súčasťou sady).
2. Vysoko flexibilný silikónový gumenný kryt s integrovanou vodivou vložkou na riadenie poľa..
3. Káblové oko uzemnenia(na objednávku - nie je súčasťou sady).

Technické normy a predpisy:
Spĺňa požiadavky normy CENELEC HD 629.1 a IEC 60502-4 .
 

Objednávací kód Napätie kV Rozsah prierezu v mm2 Dĺžka v mm
AIN 10-1-H
AIN 10-2-H
AIN 10-3-H
AIN 10-4-H
12 25 - 95
120 - 240
300 - 500
800 - 1000
150
150
150
330
AIN 20-1-H
AIN 20-2-H
AIN 20-3-H
AIN 20-4-H
24 35 - 70
95 - 240
300 - 630
500 -1000
225
225
225
330
AIN 30-1-H
AIN 30-2-H
AIN 30-3-H
AIN 30-4-H
36 50 - 70
95 - 240
240 - 400
400 - 800 
300
300
300
330
AIN 36-3-H
AIN 36-4-H
42 150 - 300
400 - 800
330
330